top of page

Vår Policy

Estetiska behandlingar - för din skull - utifrån dina förutsättningar

Mitt allra viktigaste mål är att just du skall bli nöjd.

 

All behandling sker endast av mig, en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom estetisk medicin. Detta är för Din säkerhet och trygghet.

 

Jag håller mig ständigt uppdaterad på det absolut senaste inom estetisk medicin och genomför löpande såväl teoretisk som praktisk kompetensutveckling i syfte att kunna erbjuda dig de behandlingar som ger bäst resultat.

 

När du kommer till Skin Delight Clinic får du alltid träffa mig, en legitimerad sjuksköterska, certifierad för estetiska behandlingar, för att kunna ställa frågor och stämma av dina förväntningar.  Som kund hos mig kan du känna dig förvissad om att du får bästa tänkbara hjälp, ett personligt omhändertagande och noggrann uppföljning.

 

Alla behandlingar inleds alltid med en kostnadsfri konsultation så vi tillsammans kan komma fram till hur vi bäst kan hjälpa dig utifrån just dina unika förutsättningar.

 

 

Generella policyregler hos Skin Delight Clinic:
  • Jag behandlar ingen under 18 år.

  • Kvinnor som är gravida eller ammar behandlas inte.

  • Jag arbetar endast med högkvalitativa produkter - detta för optimalt resultat och säkerhet.

  • Alla behandlingar föregås alltid av en noggrann medicinsk konsultation i syfte att säkerställa att inga kontraindikationer föreligger.

  • Fotodokumantation och uppföljning genomförs.

  • Jag har tystnadsplikt enligt Socialstyrelsen för legitimerad personal. 

  • Alla behandlingar journalförs.

  • Kliniken innehar patientförsäkring.

bottom of page