top of page

Säkra injektionsbehandlingar

Bra tycker jag!

Med estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar avses behandlingar som syftar till att förändra eller bevara utseendet på en människa. Behandlingar som utgör hälso-och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (2017:30), dvs. när det är åtgärder som görs för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, faller utanför lagens tillämpningsområde.

Vidare regleras vem som får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Endast den som är legitimerad läkare med adekvat specialistutbildning får utföra estetiska kirurgiska ingrepp och endast den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska får utföra estetiska injektionsbehandlingar. En åldersgräns på 18 år samt informationsplikt, betänketid och krav på samtycke införs i lagen.

Inspektionen för vård och omsorg ska utöva riskbaserad tillsyn över de verksamheter som utför behandlingar som omfattas av lagen. Utförarna ska betala en tillsynsavgift till myndigheten.

Den nya lagen och lagändringarna i patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer nedan på regeringen.se

Skärpta krav för skönhetsbehandlingar: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/10/skarpta-krav-for-skonhetsbehandlingar/    

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar:  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/10/ds-201920/

bottom of page